Tř. Cvrček – Malá digitální univerzita „Logické hry I.“

Šablona I OPJAK Inovativní vzdělávání dětí v MŠ forma vzdělávání Projektová výuka ve škole

  • motivace
  • jednoduché logické hry – děti se naučí jak pracovat se čtvercovou sítí, jak pracovat ve skupině, vyzkouší si principy sudoku a prověří si, zda správně tento princip hry pochopily
  • osová souměrnost v prostoru
  • obtížnost logických her se stupňuje – rozvoj matematických představ, logického uvažování, kombinatorika, třídění a práce s informacemi
  • práce /hra na čtvercové síti
  • poznávání souřadnic a počítačového prostředí
  • děti v roli programátorů a robotů- tvoření společné hry v programátorském prostředí
  • osvojení si znalostí čtvercové sítě a umístění předmětů na ní – vše prožitkem, pomocí pohybu a netradičním způsobem
  • procvičování souřadnic

Závěrem Společná reflexe pedagoga a našeho odborníka – zhodnocení projektového dne s ohledem na použité metody a vlivu aktivit na děti