Tř. Cvrček – Vystoupení pro rodiče s posezením

– zpěv písní – Muzikantská rodina s doprovodem na Orffeovy nástroje, Čarodějnice, Chřipka, Jaro,
– recitace básní – Květen, Smysly, Maminka
– Dramatizace pohádky – O koblížkovi – hra v rolích a kostýmech
– posezení s rodiči – volná zábava, ukázka didaktických pomůcek, digitálních pomůcek