Koumáci

V rámci projektu „Malí koumáci ze Zahrady ptáčka Zpěváčka“  dotovaného z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022 (ŠaS/VT) jsme od dubna 2022 zahájili v naší mateřské škole činnost klubu Koumáci.

Prostřednictvím screeningové metody NOMI, která je primárně určena pedagogům MŠ k včasnému vyhledávání mimořádně nadaných dětí v předškolním vzdělávání, byly vybrány nadané a mimořádně nadané děti, které se scházely (a budou scházet) v klubu Koumáci. Setkání „koumáků“ se koná jednou za dva týdny dopoledne a trvá jednu vyučovací hodinu. Primárně se schází nadané děti ve věku 3-7 let (v počtu 6-12). Aktivity jsou rozlišeny podle věku dětí, ale když mladší dítě hravě zvládá úkoly pro svou věkovou kategorii, jsou mu nabídnuty činnosti pro starší děti.

Hlavní náplní klubu je předkládat nadaným dětem aktivity s vyšším stupněm obtížnosti, které jsou realizovány s využitím pestrých pomůcek a literatury. V rámci tohoto  podnětného prostředí systematicky pracujeme s nadanými dětmi a dále jejich talent rozvíjíme v různých oblastech – např.:

Doporučujeme navštívit stránky Mensa Česko – https://mensa.cz/ a http://deti.mensa.cz – kde se dozvíte spoustu dalších informací a zajímavostí o nadaných dětech.

Ve čtvrtek 21.12.2023 děti, které se schází v klubu Koumáci, soutěžily ve dvou až tříčlenných týmech v programování robota Photon. Všichni dostali stejné zadání – měli kódovat robotovi trasu do určeného cíle a plnit další pokyny (změnit barvu, zadat zvuky). Úspěšnost řešení se hodnotila bodováním, úkoly byly celkem tři. Odměnu dostal každý tým, vítězný tu největší. Dětem se soutěž moc líbila a úkolů chtěly plnit ještě více, bohužel nám to již čas nedovolil.