Jde o oblíbenou aktivitu dětí. Na výuce šachů spolupracujeme se Střediskem volného času Korunka. V odpoledních hodinách dochází do mateřské školy kvalifikovaný lektor, který využívá speciální výukovou metodu hry šachů pro děti staršího předškolního věku. Je prokázáno, že hra šachů přispívá k:

  • lepšímu soustředění,
  • rozvoji logického myšlení,
  • umění plánovat a vytvářet strategie,
  • rozvoji jazykových, matematický i paměťových schopností,
  • rozvoji předčtenářské gramotnosti.