Třída Motýlek

Třídní mail: 920motylci@seznam.cz

Paní učitelky:

  • Bc. Simona Čajánková
  • Zuzana Sýkorová, DiS.

Třídu Motýlci ve školním roce 2023/ 2024 tvoří 18 dětí ve věku od 2 do 3 let věku, z toho jedno dítě s OMJ.

Třída je uzpůsobena pro děti tohoto věku. Děti mají zde možnost širokého výběru hraček – krabice s hračkami jsou označeny obrázky pro jejich přehlednější úklid a třídění. Děti mladší 3 let se zaměřují především na krátkodobou manipulaci s předměty a pro své hry potřebují společníka v podobě dospělé osoby. Snažíme se každému dítěti věnovat individuálně, aby se v mateřské škole cítilo dobře.

Každé ráno se zde vítáme písničkou, povídáme si, cvičíme, zařazujeme protahovací cvičení s prvky jógy, při grafomotorických cvičením používáme velké formáty papíru, zařazujeme spoustu pohybových her a v neposlední řadě zpíváme, tvoříme a malujeme.

Učitelky uzpůsobují vzdělávací nabídku dle věku dětí a jejich schopnosti udržet pozornost krátkodobě. Proto je pro nás prioritou přichystat činnosti tak, aby dítě do třídy chodilo rádo a z mateřské školy si odnášely hlavně zážitek, který potom mohou sdělit rodičům (například pečení jablečného štrůdlu, škrábání brambor aj.).

V naší třídě zařazujeme často artikulační a dechové chvilky, kdy procvičujeme mluvidla zábavnou formou pro děti, jelikož to považujeme za prioritu. Používáme obrázky, ukazování, nápodobu a máme na třídě i obrázkový režim dne. Dítě tak ví, co bylo a co bude následovat, než půjde domů.  U takto malých dětí je to klíčové, jelikož ještě nemají přehled o čase a především vhodné pro dítě s OMJ.