Třída Beruška

Třídní mail: 920beruska@seznam.cz

Paní učitelky:

  • Renáta Hranošová
  • Mgr. Petra Korbelová
  • Mgr. Lucie Pazderová

Naši třídu Berušky ve školním roce 2023/2024 tvoří 24 dětí ve věku od 3 do 5 let.

Třída je komplexně vybavena dětským nábytkem, který odpovídá vzrůstu dětí, pestrou nabídkou hraček, učebními pomůckami pro dané věkové kategorie, hracími koutky.

Podporujeme samostatnost a aktivitu dětí, vedeme je tak, aby se správným směrem rozvíjely jejich schopnosti, aby byly připravené učit se, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Za nejdůležitější „program“ či aktivitu dětí je považována hra. Klidné, pohodové a podnětné prostředí naší třídy umožňuje dětem poznat hru, která je svobodná a plná fantazie. Dětem nabízíme pestré výtvarné i hudební aktivity, pracovní činnosti, emocionální a tělesný rozvoj, obohacení slovní zásoby, poznávání zákonitostí přírody a vnímání přírody jako součásti našeho života. Zaměřujeme se na podporu přirozeného rozvoje komunikačních dovedností a na prevenci vzniku poruch řeči.

Kromě aktivit z celoročního třídního vzdělávací programu s dětmi pečeme různé dobroty v naší minitroubě, učíme děti správně zacházet s bioodpadem, kterým plníme náš kompostér na školní zahradě, chodíme do fitcentra, kde děti cvičí pod vedením trenéra. V dnešní době je velice důležité i vzdělávání v oblasti informačních a digitálních technologií, což neznamená, že dětem dáme tablet, ať si hrají, ale využíváme roboty, včelky Bee Bot, myšku Colby, které děti mohu samy ovládat a získávají tak základy programování, kódování a zejména logického myšlení a dedukce. Oblíbená činnost dětí v naší třídě je také zkoumání a prohlížení různých objektů malým bezdrátovým mikroskopem.