Vánoční soutěž klubu Koumáci v programování robotů

Ve čtvrtek 21.12.2023 děti, které se schází v klubu Koumáci, soutěžily ve dvou až tříčlenných týmech v programování robota Photon. Všichni dostali stejné zadání – měli kódovat robotovi trasu do určeného cíle a plnit další pokyny (změnit barvu, zadat zvuky). Úspěšnost řešení se hodnotila bodováním, úkoly byly celkem tři. Odměnu dostal každý tým, vítězný tu největší. Dětem se soutěž moc líbila a úkolů chtěly plnit ještě více, bohužel nám to již čas nedovolil.