Numeráčci

Naše mateřská škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Numeráčci. Děti budou v období leden až březen 2024 plnit aktivity, vytvořeny pro tento projekt. Cílem je nominovat nadané děti v intelektové oblasti ještě před nástupem do základního vzdělávání.