tř. Cvrčci – návštěva Střediska přírodovědců

Během roku děti mají možnost navštívit Středisko přírodovědců, které je v blízkosti mateřské školy na ulici Čkalovova. Děti se mohou setkat s nejrůznějším zvířátky a za přítomnosti lektorky mohou zvířátka pohladit nebo nakrmit. Děti si mohou přinést krmení pro zvířátka z domova, většinou přinášejí mrkev a jablko. Ve středisku přírodovědců děti nejprve zhlédnou krátký dokument o nějakém zvířátku, poté si mohou prohlédnout zvířátka v první i druhém patře, většinou ještě děti vyplňují i nějaký pracovní list, který si pro děti připraví paní lektorka a nakonec si zahrají hru, při níž mohou získat drobnou odměnu. Středisko přírodovědců nabízí různé vzdělávací aktivity nejen pro mateřské školy, ale i pro rodiče s dětmi. Děti se mohou přihlásit na nejrůznější zájmové útvary nebo do některého kroužku.