tř. Cvrček – aktivity k tématu Masopust

Během celého týdne se děti seznamovaly zábavnou formou s tématem okolo Masopustu:

  • naučily se básničky a písničky
  • shlédly pohádku “ Masopust“ – Chaloupka na vršku, která jim přiblížila jak se Masopust slaví
  • seznámily se s pohádkou „O koblížkovi“, ke které měly připravené aktivity ( doplňování postav do příběhu, dramatizace maňásky, hledání počátečních písmen názvů postav)
  • tvořily klauny z obkreslených postav na koberci
  • procvičovaly motoriku prstů a zrakovou diferenciaci – Barevné prstíky
  • obkreslovaly na světelném panelu postavy z pohádky O koblížkovi, které si po té vybarvily a vystřihly
  • učily se programovat s robotickou včelkou Bee bot – přejíždění k postavám z pohádky O koblížkovi, malování koblížků prostřednictvím včelky