Výsledky soutěže ve sběru papíru

Ve čtvrtek 15. 2. 2024 proběhlo vyhodnocení soutěže ve sběru papíru za první pololetí. Ceny pro všechny zúčastněné děti byly hrazeny z příspěvků SRPŠ.

Děkujeme za spolupráci.